Visió binocular

Objectius

L'assignatura introdueix als estudiants en els aspectes específics implicats en la visió binocular. Es defineix què es un sistema visual binocular normal i s'estudien els paràmetres per a analitzar-lo. La finalitat és poder afrontar l'estudi de les anomalies de la visió binocular a les assignatures d'Optometria-II i Optometria-III per tal de donar solucions als pacients que les pateixen.


Objectius d'aprenentatge