Òptica fisiològica II

Objectius

Estudi de l'ull com a receptor d'energia radiant. Resposta espectral del sistema visual, sensibilitat retinal i llindar. Estudi de la visio cromàtica i de la percepció espacial i temporal.


Objectius d'aprenentatge