Tecnologia òptica I

Objectius

L'objectiu de l'assignatura √©s preparar a l'estudiant per poder exercir una de les seves principals activitats com a futur professional, en el que t√© compet√®ncies exclusives: l'adaptaci√≥ d'ulleres. D'acord amb aix√≤ l'assignatura tracta els principis b√†sics de fabricaci√≥, control de qualitat i adaptaci√≥ d'elements √≤ptics compensadors. Per aix√≤, els objectius generals del curs inclouen: ¬≠ Donar a con√®ixer les muntures com l'element que ha de subjectar les lents oft√†lmiques davant el sistema visual aix√≠ com introduir els processos de fabricaci√≥, materials, caracter√≠stiques i par√†metres que les descriuen. ¬≠ Donar a con√®ixer els processos i par√†metres de disseny de les lents monofocals i multifocals ¬≠ Ensenyar els procediments i criteris gen√®rics de selecci√≥ i adaptaci√≥ a l'usuari de les muntures i les lents oft√†lmiques monofocals, bifocals i de protecci√≥ CONEIXEMENTS El programa de l'assignatura cont√© l'estudi del disseny, els processos de fabricaci√≥ i els criteris de selecci√≥ i adaptaci√≥ a l'usuari de les muntures i les lents oft√†lmiques com a sistemes de compensaci√≥ d'ametropies. Per aix√≤ tracta en profunditat els seg√ľents temes: ¬≠ Propietats relacionades amb l'adaptaci√≥ dels materials emprats en la fabricaci√≥ de muntures ¬≠ Criteris gen√®rics emprats en la selecci√≥ del conjunt: muntura-lents oft√†lmiques-usuari. ¬≠ Aspectes i par√†metres que intervenen en el disseny de les lents oft√†lmiques monofocals ¬≠ Aspectes que intervenen en el disseny de les lents oft√†lmiques multifocals ¬≠ Efectes monoculars de les lents oft√†lmiques monofocals. ¬≠ Efectes sobre el sistema visual binocular de les lents oft√†lmiques monofocals. ¬≠ Criteris emprats en la selecci√≥ i adaptaci√≥ de les lents oft√†lmiques bifocals. ¬≠ Procediments per realitzar i controlar el muntatge d'una prescripci√≥ optom√®trica compensada amb ulleres. ¬≠ Criteris emprats en la selecci√≥ i adaptaci√≥ de les lents de protecci√≥ a les radiacions i a l'impacte. HABILITATS A l'acab√† el curs l'estudiant ha de ser capa√ß de: ¬≠ Recon√®ixer els materials emprats en la fabricaci√≥ de muntures ¬≠ Manipular les muntures per tal d'adaptar-les a cada usuari ¬≠ Conduir i assessorar en el proc√©s de selecci√≥ de la muntura adient a cada usuari. ¬≠ Conduir i assessorar en el proc√©s de selecci√≥ de les lents oft√†lmiques adient a cada usuari. ¬≠ Con√®ixer els procediments de c√†lcul de les aberracions que influeixen en la visi√≥ compensada amb ulleres ¬≠ Prendre les mesures de centrat de l'usuari ¬≠ Muntar tot tipus de lents monofocals en qualsevol material i forma de muntura aconseguint la m√†xima qualitat √≤ptica i estabilitat mec√†nica de les ulleres acabades ¬≠ Prendre les mesures necess√†ries de les ulleres muntades per garantir una correcta adaptaci√≥ i si es el cas preveure, donant solucions, les possibles causes d'inadaptaci√≥. ¬≠ Contribuir a la recollida selectiva dels materials emprats, a l'estalvi energ√®tic, i la reutilitzaci√≥ de l'aigua en les instal¬∑lacions del taller d'√≤ptica. C. TRANSVERSALS - Raonament cr√≠tic d'informaci√≥ comercial a partir de coneixements t√®cnics. ¬≠ Responsabilitat del treball ben fet i el seguiment dels processos. ¬≠ Assumir l'√®tica professional pel fet que es treballa amb pacients. ¬≠ Capacitat de resoluci√≥ de problemes. ¬≠ Capacitat de treball en equip per resoldre problemes pr√†ctics i resumir continguts te√≤rics. ¬≠ Capacitats derivades del treball en un laboratori on s'obt√© un producte que ha de complir uns controls de qualitat abans de donar-li el vist-i-plau segons una normativa sanit√†ria.


Objectius d'aprenentatge