Física

Apunts

Física (català)

  • M√≤dul 1 : Mec√†nica. Conceptes b√†sics
  • Resum de mec√†nica b√†sica, amb problemes, alguns resolts i les solucions de tots
  • M√≤dul 2 : mec√†nica de s√≤lids i fluids
  • Resumd de mec√†nica de s√≤lids i fluids, amb problems amb les seves solucions, alguns dels quals resolts
  • M√≤dul 3 : oscil·lacions i ones
  • Resum dels temes d'oscil·lacions i ones amb problemes amb les seves solucions, alguns dels quals resolts
  • M√≤dul 4. Electromagnetisme
  • Resum dels temes d'Electromagnetisme, amb problemes amb les seves solucions, alguns dels quals resolts.

Física (castellano)

  • M√≥dulo 1 : mec√°nica conceptos b√°sicos
  • Resumen de mec√°nica b√°sica, con problemas y sus soluciones, algunos de ellos resueltos
  • M√≥dulo 2. Mec√°nica de s√≥lidos y fluidos
  • Resumen de mec√°nica de s√≥lidos y fluidos, con problemas y sus soluciones, algunos de ellos resueltos
  • M√≥dulo 3: oscilaciones y ondas
  • Resumen de oscilaciones y ondas, con problemas y sus soluciones, algunos de ellos resueltos.
  • M√≥dulo 4 : electromagnetismo
  • Resumen de electromagnetismo, con problemas y sus soluciones, algunos de ellos resueltos