Òptica visual

Planificació

1. LABORATORI. CAMP VISUAL (CONTINGUT 2)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

2. LABORATORI. AGUDESA VISUAL (CONTINGUT 2)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

3. LABORATORI. PRESBICIA. ZONES DE VISIÓ D' UN PRÈSBITA (CONTINGUT 3)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

4. LABORATORI. AMETROPIES ESFÈRIQUES. MIOPIA. (CONTINGUT 4)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

5. LABORATORI. AMETROPIES ESFÈRIQUES. HIPERMETROPIA (CONTINGUT 4)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

6. LABORATORI. ASTIGMATISME (CONTINGUT 4)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

7. LABORATORI. ABERRACIONS (CONTINGUT 5)

Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge autònom dirigit es planifica que l'estudiant faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge que s'han d'assolir després de l'experimentació. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, prèviament a l'experimentació, per identificar l'aprenentatge prelaboratori.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.

8. PRUEBA PARCIAL 1 (PP1)

Prova individual a l'aula d'una hora de durada amb 1 ó 2 exercicis sobre una part dels conceptes teòrico-pràctics mínims indispensables de l'assignatura.

9. PRUEBA PARCIAL 2 (PP2)

Prova individual a l'aula d'una hora de durada amb 1 ó 2 exercicis sobre una part dels conceptes teòrico-pràctics mínims indispensables de l'assignatura.

10. PRUEBA PARCIAL 3 (PP3)

Prova individual a l'aula d'una hora de durada amb 1 ó 2 exercicis sobre una part dels conceptes teòrico-pràctics mínims indispensables de l'assignatura.

11. PRUEBA FINAL (PF)

Prova individual a l'aula de dues hores de durada amb tots els continguts de l'assignatura. Conceptes teòrics mínims indispensables de l'assignatura la resolució de 3 o 4 problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge de tots els continguts de l'assignatura.

12. PRUEBA PRÀCTICAS (PPRÁC)

Prova individual a l'aula de una hora de durada sobre els conceptes i situacions pràctiques treballades al laboratori.