Química per a les ciències de la visió

Sistema de qualificació

La qualificaci√≥ final √©s la suma de les qualificacions parcials seg√ľents:

Nfinal = 0,4 Npf + 0,20 Npp + 0,10 NpL+ 0,15 NL+ 0,10 NpFN + 0,05 NTDNfinal: qualificació final.

Npf: qualificació de la prova final.

Npp: qualificació de la prova parcial.

NpL: qualificació de la prova de laboratori

NL: qualificació promig dels informes de laboratori i exercicis d'avaluació dels seminaris.

NpFN: qualificació prova formulació i nomenclatura orgànica

NTD: qualificació de les tasques dirigidesLa prova final consta de q√ľestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensi√≥, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicaci√≥. Es disposa de 2 hores per fer-la.La prova parcial consta de q√ľestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o a la comprensi√≥ de la primera part del programa (temes 1-4 ) i d'un conjunt d'exercicis d'aplicaci√≥. Es disposa de 1 hora per fer-la.La prova de formulació i nomenclatura orgànica consta d'un llistat de fórmules i de noms de compostos orgànics i de grups funcionals que l'alumnat haurà d'omplir amb el nom o la fórmula corresponent.La qualificació d'ensenyaments de laboratori serà la nota mitjana dels informes de pràctiques, i dels exercicis d'avaluació dels seminaris.La prova de laboratori consistir√† en la realitzaci√≥ experimental d'una de les experi√®ncies que l'alumnat ha fet al laboratori i la presentaci√≥ del q√ľestionari corresponent.


Normes d'avaluació

- √Čs condici√≥ necess√†ria per fer promig de les notes, treure almenys un 4 de promig entre la NpL i la NL.

- S'ha de treure almenys un 4 a la prova de formulació per fer promig de les notes, si no caldrà presentar-se a una recuperació de la prova de formulació i nomenclatura que es farà el mateix dia de la prova final.