Química per a les ciències de la visió

Planificació

1. PRÀCTICA 1. EL LABORATORI QUÍMIC. NORMES DE SEGURETAT. GESTIÓ DE RESIDUS. LA MESURA EN QUÍMICAPràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Es parla de les normes de seguretat, l'etiquetatge de seguretat, la gestió de residus. Els alumnes veuran un vídeo amb tècniques habituals en un laboratori químic com: preparació de dissolucions, mesura de volums, valoracions...La pràctica es fa una part al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1 i l'altre part a un aula.2. PRÀCTICA 2. TÈCNIQUES I MESURES EN EL LABORATORI.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.3. PRÀCTICA 3. ESTRUCTURA MOLECULAR.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.4. PRÀCTICA 4. TÈCNIQUES ÒPTIQUES EN QUÍMICA: REFRACTOMETRIA I POLARIMETRIA.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.5. PRÀCTICA 5. OXIDACIÓ-REDUCCIÓ. ELECTRÒLISI.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.6. PRÀCTICA 6. PROPIETATS FÍSIQUES, ACIDESA I BASICITAT DELS COMPOSTOS ORGÀNICS.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.

La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.7. PRÀCTICA 7. REACCIONS ORGÀNIQUES.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.8. PRÀCTICA 8. ISOMERIA.Pràctica que s'ha de fer al laboratori, en parelles, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental. Com a aprenentatge dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió i respongui el qüestionari corresponent per identificar els objectius, des del punt de vista de resultats d'aprenentatge, que s'han d'assolir després de l'experimentació.

La pràctica es fa al Laboratori de Química i Materials Òptics, edifici TR8, planta 1.9. SEMINARI I. DISSOLUCIONS. CÀLCULS ESTEQUIOMÈTRICS.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.10. SEMINARI II. EQUILIBRI ÀCID-BASE.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.11. SEMINARI III. ELECTROQUÍMICA.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.12. SEMINARI IV. ESTRUCTURA ATÒMICA I MOLECULAR.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.13. SEMINARI V. FORMULACIÓ I NOMENCLATURA DE QUÍMICA ORGÀNICA.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.14. SEMINARI VI. FORCES INTERMOLECULARS. ESTAT SÒLID.Sessió de problemes que s'ha de fer en grup petit, 2-3 persones, amb una durada de 2 hores. L'alumnat haurà de treballar a l'aula problemes seleccionats pel professorat.15. TASQUES DIRIGIDES 1,2,3Fer l'estudi d'una molècula o biomolècula d'interès, sota la direcció del professor. Estudiar la seva estructura i propietats físiques i químiques, i les seves funcions o aplicacions. Treball en grup de persones.16. PROVA PARCIAL (CONTINGUTS 1-4 (EXCEPTE FORMULACIÓ))Realització individual a l'aula d'exercicis dels continguts 1-4 (excepte formulació). Correcció per part del professorat.17. PROVA FINAL (CONTINGUTS 1-3, 4 (NOMÈS ISOMERIA), 5-7)Realització individual a l'aula d'exercicis dels continguts 1-7 (excepte formulació). Correcció per part del professorat.18. PROVA DE FORMULACIÓ I NOMENCLATURA (CONTINGUT 4, TEMA 5)Realització individual a l'aula d'exercicis de formulació i nomenclatura de química orgànica. Correcció per part del professorat.19. PROVA DE LABORATORIRealització individual al laboratori d'una de les experiències (escollida a l'atzar) que els alumnes han fet prèviament.