Disfuncions de la visió binocular

Metodologia docent

A l'assignatura proposem per a les sessions de teoria combinar les classes expositives amb activitats d'aprenentatge cooperatiu informal, i per a les sessions de laboratori treballar en grups reduïts de forma estable.