Disfuncions de la visió binocular

Objectius

L'assignatura es basa en la correcta realització i interpretació de les proves per poder arribar al diagnòstic i selecció del tractament clínic més adequat per a les persones tant amb disfuncions binoculars i acomodatives com amb defectes refractius En acabar l'assignatura Disfuncions de la Visió Binocular, els estudiants han d'haver assolit els següents objectius (extrets del BOE): -Desenvolupar habilitats de comunicació, de registre de dades i d'elaboració d'històries clíniques. -Adquirir les habilitats per a la interpretació i judici clínic dels resultats de proves visuals per establir el diagnòstic i el tractament pertinent. -Saber desenvolupar una anamnesi complerta. -Capacitat per a mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius. -Conèixer els principis i tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular. -Habilitat per prescriure, controlar i fer el seguiment de les compensacions òptiques. -Conèixer les tècniques actuals de cirurgia refractiva ocular i tenir les capacitats per a realitzar les proves oculars del examen pre i post quirúrgic. -Adquirir les habilitats clíniques necessàries per a l'examen i tractament de pacients. -Adquirir la capacitat d'examinar, diagnosticar i tractar anomalies visuals amb èmfasi especial en el diagnòstic diferencial. -Conèixer la base i la organització dels diferents tipus d'atenció clínica. -Conèixer els aspectes legals i psicosocials de la professió. -Capacitat per a actuar com agent d'atenció primària visual. -Conèixer els fonaments i les tècniques d'educació sanitària i els principals programes genèrics de salut en què els optometristes contribueixen des del seu àmbit d'actuació. -Identificar i analitzar els factors de risc mediambientals i laborals que poden causar problemes visuals.


Objectius d'aprenentatge

Adquirir les habilitats en l'atenció al pacientAplicar dels protocols de salut pública en relació a la salut visual.Aplicar una anamnesi específica per a extreure la informació rellevantAvaluar l'estat i l'evolució postquirúrgica dels paràmetres oculars del pacient.Avaluar, valorar les causes, i solucionar els casos d'inadaptació de l'usuari a les ulleres o ajuda òptica.Capacitat per redactar i interpretar un informeFer el seguiment del tractament i valorar la satisfacció de l'usuariInterpretar els resultats dels exàmens refractius per determinar la prescripció òptica adequadaInterpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.Mesura dels paràmetres oculars prequirúrgics del pacientSaber elaborar acuradament els informes diagnòstics i de remissió.Saber establir una òptima relació terapèutica, saber comunicar-se amb el pacientSaber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats- Conèixer la influència de la salut visual en l¿educació i el benestar global (i el desenvolupament)

- Conèixer la influència de la salut visual per al desenvolupament

- Conèixer els valors fonamentals de la bioètica

- Conèixer el model de desenvolupament sostenible

- Conèixer els impactes ambientals i socials de la tecnologiaEmetre opinions (valoracions) informes i peritatgesExposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovadorParticipar de forma activa en el desenvolupament social lligat al manteniment de la salut i òptima funcionalitat del sistema visualReflexionar críticament sobre qüestions clíniques ètiques, polítiques i socials implicades en l'exercici de l'optometriaSituar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.Treballar amb constància, metodologia i rigor.