Disfuncions de la visió binocular

Planificació

1. PRÀCTIQUES AL LABORATORITotes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran en grups reduïts en sessions de 2 hores. L'estudiant haurà de venir a la sessió havent preparat la pràctica. En les sessions pràctiques s'hauran de fer els exàmens visuals entre companys o a estudiants de cursos anteriors.

Es reservaran unes sessions clíniques per a l'exposició, defensa, crítica i comentari dels casos vistos o realitzats en les hores de treball autònom i dirigit.2. ACTIVITAT OBLIGATÒRIA 1: PROVA DE BINOCULARITAT I ACOMODACIÓResolució individual de diferents qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics. És una activitat presencial.3. ACTIVITAT OBLIGATÒRIA 2: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE CASOS CLÍNICSResolució, per grups o individualment, de diferents casos i qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics. És una activitat presencial.4. ACTIVITAT OBLIGATÒRIA 4: PROVA ESCRITA SOBRE ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURAResolució, individualment, de diferents casos i qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. És una activitat presencial.5. ACTIVITAT OBLIGATÒRIA 5: AVALUACIÓ DE PRÀCTIQUESA cada estudiant se li presentarà un cas clínic i haurà de seleccionar els exàmens a realitzar, fer un diagnòstic i donar, justificadament, l'opció de tractament que li sembli més oportuna. És una activitat presencial.6. ACTIVITAT DIRIGIDA 1: COMUNICACIÓ AMB EL PACIENTS'entregaran uns casos amb l'anamnesi i el diagnòstic als diferents subgrups i mitjançant la tècnica del roll-playing es comunicarà al pacient el que sigui aconsellable en cadascun dels casos.7. ACTIVITAT DIRIGIDA 2: INDICACIONS DE LA CIRURGIA REFRACTIVA DEL CRISTAL·LÍ TRANSPARENTEs donarà als alumnes fonts bibliogràfiques de cirurgia del cristal·li transparent per extreure les indicacions d'aquest tipus de cirurgia i poder analitzar uns casos clínics.8. ACTIVITAT DIRIGIDA 3: EXERCICI PROFESSIONAL EN EL NOSTRE PAÍS: DIRECTORS TÈCNICS I LEGISLACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'ÒPTICAS'entregaran uns articles i/o normatives a llegir i s'intentarà extreure unes conclusions sobre el tema a tractar.9. ACTIVITAT VOLUNTÀRIA 1: PORTES OBERTES DEL LABORATORIL'alumnat té a la seva disposició el laboratori docent per a millorar el seu aprenentatge clínic.