Psicofísica i neurofisiologia de la visió

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, en fer classes te√≤riques (grup gran/teoria) en qu√® el professorat fa una breu exposici√≥ per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes b√†sics de la mat√®ria. Posteriorment i mitjan√ßant exercicis pr√†ctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perqu√® participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjan√ßant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programaci√≥ d'activitats d'avaluaci√≥ i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, les hores d'aprenentatge tamb√© consisteixen en fer classes de problemes en qu√® es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres, mitjan√ßant la resoluci√≥ d'exercicis o problemes num√®rics, relacionats amb els objectius espec√≠fics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquestes sessions de problemes es pretenen incorporar algunes compet√®ncies gen√®riques, com ara la compet√®ncia de treball en equip. Per aix√≤ es desenvolupen t√®cniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. L'√ļltim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix en realitzar activitats de treball de laboratori (grup petit/laboratori), que es porten a terme en grups petits de persones, i permeten desenvolupar habilitats b√†siques de tipus instrumental a un laboratori de psicof√≠sica i neurobiologia de la visi√≥, aix√≠ com iniciar l'estudiantat en l'aplicaci√≥ del m√®tode cient√≠fic en la resoluci√≥ de problemes. En general, despr√©s de cada sessi√≥ es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o b√© individualment o b√© en grup. Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats o dels q√ľestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjan√ßant el campus virtual ATENEA.