Psicofísica i neurofisiologia de la visió

Planificació

ACTIVITAT 1: LABORATORI. MESURA DE L'AV MITJAN√áANT DIFERENTS M√ąTODES PSICOF√ćSICS (CONTINGUT 2).Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 1 hora. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 2: LABORATORI. MAGNITUD I SENSACI√ď. LLEI DE STEVENS (CONTINGUT 2).Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada d'1 hora. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 3: LABORATORI. MAGNITUDS FOTOM√ąTRIQUES (CONTINGUT 3).Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 1/2 hora. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 4: LABORATORI. FONTS DE LLUM. EFICI√ąNCIA LLUMINOSA, TEMPERATURA DE COLOR I RENDIMENT DEL COLOR (CONTINGUT 3).Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 1/2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 5: POTENCIAL DE MEMBRANA I POTENCIAL D'ACCI√ď (CONTINGUT 4).En grups de 2-4 alumnes es farà desenvolupar al grups les capacitats d'aprenentatge autònom, d'actualització permanent del coneixement i de les habilitats; del treball en equip i de la comunicació dels coneixements sobre els continguts d'un tema de neurobiologia bàsica que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge del contingut. Correcció per part del professorat.

L'activitat es fa al Laboratori de Fisiologia, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 6: LABORATORI. DETERMINAR EL LLINDAR DE SENSACI√ď AUDITIVA PER VIA A√ČREA I √íSSEA MITJAN√áANT L'AUDI√íMETRE (CONTINGUT 4)Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada d'1 hora. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

L'activitat es fa al Laboratori de Fisiologia, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 7: LABORATORI. LLINDARS DE LUMINÀNCIA (CONTINGUT 6)Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 8: ESTUDI DE LES VIES VISUALS I FUNCI√ď DELS PARELLS CRANIALS (CONTINGUT 6)Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 9: HER√ąNCIA DE LA VISI√ď DEFECTIVA DEL COLOR (CONTINGUT 6)Pr√†ctica que s'ha de fer al laboratori, en grups, amb una durada de 2 hores. Al laboratori s'ha de dur a terme la part experimental, i com a aprenentatge aut√≤nom dirigit es planifica que l'estudiantat faci una lectura pr√®via del gui√≥ i respongui el q√ľestionari corresponent, per identificar els objectius que s'han d'assolir despr√©s de l'experimentaci√≥. Pr√®viament a l'experimentaci√≥, el professorat fa una valoraci√≥ mitjan√ßant preguntes als alumnes que permet identificar el grau d'aprenentatge aut√≤nom assolit.

La pràctica es fa al Laboratori d'Òptica Fisiològica, edifici TR8, planta -2.ACTIVITAT 10: PROVA PARCIAL 1 ACTIVITAT 11: PROVA PARCIALProva individual de dues hores de durada. La prova consisteix en una part te√≤rica on es formulen q√ľestions relatives a conceptes te√≤rics dels continguts donats a classe i en una part pr√†ctica, on s'han de resoldre varis problemes.ACTIVITAT 12: PROVA DE LABORATORI 1 ACTIVITAT 13: ENTREGABLES D'AVALUACI√ď CONT√ćNUA ACTIVITAT 14: PROVA PARCIAL 2Realització individual d'exercicis del contingut 5 que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge. Exercicis de preguntes tipus test i d'enunciat curt. Correcció per part del professorat.ACTIVITAT 17: PROVES EN GRUP D'AVALUACI√ď CONT√ćNUA (CONTINGUT 6) ACTIVITAT 15: PROVA FINAL 2Realització individual d'exercicis del continguts 5 i 6 que cobreixin part dels objectius específics d'aprenentatge. Exercicis de preguntes tipus test i d'enunciat curt. Correcció per part del professorat.ACTIVITAT 16: PROVA DE LABORATORI 2Prova d'una hora de durada sobre els conceptes i experimentacions treballades al laboratori.