Psicofísica i neurofisiologia de la visió

Temari

Introducció a la psicofísica visualEn aquest contingut es treballa:El concepte de la psicofísica visual i la seva situació en el context de grau.

El procés visual.

L'espectre electromagnètic.

Transmissió dels medis oculars.

Inicis de la psicofísica visual.Mètodes psicofísics de mesuraEn aquest contingut es treballa:Mesures llindar.

Mètodes psicofísics per a la detecció del llindar.

Llei de Weber.

Magnitud i sensació.L'estímul visualEn aquest contingut es treballa:Conceptes bàsics i unitats.

Il·luminació retinal.

Fonts de llum.

Característiques de les fonts de llum.

Filtres.Neurobiologia bàsicaEn aquest contingut es treballa:Definició dels conceptes de potencial de membrana i potencial d'acció.

Definició del concepte de sinapsi i les seves variants.

Descripció dels circuits neuronals.

Definició dels conceptes de sensació i percepció.

Definició dels conceptes de receptor i transducció sensorial.

Definició dels conceptes de potencial de receptor i potencial generador.

Anàlisi de les característiques i modalitats de la sensació.Introducció a la retinaEn aquest contingut es treballa:Descripció de les etapes del procés visual.

Definició dels conceptes d'adreçament i projecció.

Descripció dels fenòmens entòptics.

Descripció de l'organització espacial i l'estratificació de la retina.

Enumeració i descripció de les cèl·lules no neuronals de la retina.

Enumeració i descripció les cèl·lules neuronals de la retina.

Descripció de la nutrició i la irrigació de la retina.

Anàlisi del metabolisme glucídic, lipídic i proteic en la retina.

Anàlisi la biologia molecular del EPR.Naturalesa dual de la retinaEn aquest contingut es treballa:Rang d'operació del sistema visual.

Visió escotòpica i fotòpica.

Cons i bastons.

Sensibilitat espectral escotòpica i fotòpica.

Adaptació a la foscor.

Adaptació a la llum.

Resolució espacial i sumació espacial.

Efecte Stiles-Crawford.(CAT) Biología molecular de la visión (CAT) La se√Īal visual en la retina (CAT) Organización funcional del córtex visual (CAT) Visión del color (CAT) Neurobiología de la visión del color (CAT) Anomalías de la visión del color (CAT) Visión espacial (CAT) Visión temporal