Física

Planificació

1. FAMILIARITZACIÓ AMB LA PLATAFORMA ATENEA 2. VISUALITZACIÓ DE VÍDEOS EXPLICATIUSL'activitat 2 cal realitzar-la setmanalment a un ritme mig de 1,5 hores per setmana.3. RESOLUCIÓ DE PROBLEMESLes 65 h de treball individual previstes per realitzar l'activitat 3, la resolució dels problemes que el professor anirà proposant, li representaran a l'estudiant un promig de 5 hores per setmana.4. PREPARACIÓ DE LA CARPETA NO PRESENCIALPel que fa a l'activitat 4, es tracta d'una sèrie d'exercicis sobre simulacions relacionades amb les pràctiques de laboratori. Al llarg del curs es proposen 6 sèries d'exercicis cada una de les quals requereix un promig de 4 hores de dedicació.5. REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUESLes pràctiques de l'activitat 5 estan programades des de l'escola en 5 sessions de dues hores de durada repartides al llarg de la darrera setmana del curs.