Matemàtiques I

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA ACTIVITAT 2: PROVA D'AVALUACIÓ ESCRITARealització de proves d'avaluació escrita de forma individual en aula convencional, en el marc del grup gran. Es realitzarà una prova parcial en finalitzar cadascuna de les unitats de contingut i una prova al final del curs, que integri els continguts desenvolupats. Correcció per part del professor, que posarà a disposició de l'estudiant la prova resolta en el cas de les proves parcials.ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUES EN LABORATORI INFORMÀTICActivitat que es realitza en una aula informàtica individualment i en una durada de 2 hores. És una activitat dirigida en tant que el professor és present a l'activitat i orienta el seu desenvolupament. La pràctica es fa en una de les aules informàtiques de l'ESAB (edifici D4, planta 1). En total, es fan 6 pràctiques, 2 per contingut, anomenades: P_1.1, P_1.2, P_2.1, P_2.2, P_3.1 i P_3.2ACTIVITAT 4: RESOLUCIÓ D'EXERCICIS I PROBLEMESÉs una activitat dirigida en tant que el professor és present a l'activitat i orienta el seu desenvolupament. Es plantegen i resolen problemes a partir del últim qüestionari fet recentment. Es tracta d'una activitat a realitzar en grups de 2/3 persones. En total, es fan 6 sessions d'una hora, 2 per contingut, anomenades: R_1.1, R_1.2, R_2.1, R_2.2, R_3.1 i R_3.2, i una sessió final de síntesi de dues hores.ACTIVITAT 5: QÜESTIONARISÉs una activitat dirigida en tant que el professor és present a l'activitat i orienta el seu desenvolupament. En total, es fan 6 qüestionaris, 2 per contingut, anomenats: Q_1.1, Q_1.2, Q_2.1, Q_2.2, Q_3.1 i Q_3.2