Ciències de la terra

Bibliografia docent

BàsicaBermudo, J. Geolog√≠a. Madrid: Ed. Paraninfo, 2001. ISBN 8428309566 Troba'l a la bibliotecaCuadrat, J.M; Pita, M.F. Climatolog√≠a. 3a ed. Madrid: Ed. C√°tedra, 2004. ISBN 9788437615318 Troba'l a la bibliotecaHist√≤ria Natural dels Pa√Įsos Catalans (vol. 1, 2 i 3). Barcelona: Enciclop√®dia Catalana, 1985. ISBN 8485194527 Troba'l a la bibliotecaMaresch, W.; Medarbach, O. Las Rocas. Barcelona: Ed. Blume, 1990. ISBN 8487535216 Troba'l a la bibliotecaPorta, J.; L√≥pez-Acevedo, M.; Roquero, C. Edafolog√≠a para la Agricultura y el Medio Ambiente. 3a ed. Madrid: Ed. Mundi Prensa, 2003. ISBN 8484761487 Troba'l a la bibliotecaSa√Īa, J.; Mor√©, J.C.; Coh√≠, A.. La gesti√≥n de la fertilidad de los suelos. Madrid: MAPA, 1996. ISBN 8449101573 Troba'l a la bibliotecaThompson, L.M.; Troeh, F.R. Los suelos y su fertilidad. 4a ed. Barcelona: Ed. Revert√©, 1988. ISBN 8429110410 Troba'l a la bibliotecaUrbano, P. Fitotecnia: ingenier√≠a de la producci√≥n vegetal. Madrid: Ed. Mundi Prensa, 2002. ISBN 8484760375 Troba'l a la bibliotecaVillalobos, F.J.; mateos, L.; Orgaz, F.; Fereres, E. Fitotecnia: bases y tecnolog√≠as de la producci√≥n agr√≠cola. Madrid: Ed. Mundi Prensa, 2002. ISBN 8484760499 Troba'l a la biblioteca