Ciències de la terra

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup gran) en què el professorat fauna exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria,intentant motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport mitjançant ATENEA i altre que es pugui proporcionar. Així mateix es fan classes de problemes i casos pràctics de temàtica agroambiental en què es treballa en grups.

D'altra banda es realitzarà una sortida de camp de tot el grup i pràctiques de laboratori en grups petits. Abans de la realització de la pràctica, l'estudiantat ha d'haver fet una lectura prèvia del guió i del material que el professorat ha preparat de tal manera que conegui els objectius a satisferen la pràctica. En general, després de cada sessió es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup i que són la base de les activitats dirigides. En aquestes activitats de grups petits s'avaluarà l'eficàcia de la comunicació oral dels estudiants en dos moments (un inicial per orientar l'alumne i un altre avançat el curs per valorar el progrés en aquesta competència).

Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats o dels q√ľestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjan√ßant el campus virtual ATENEA o altra suport.