Matemàtiques II

Exercicis/Problemes

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Problemes resolts d'equacions diferencials ordinàries i mètodes numèrics.