Matemàtiques II

Exercicis/Problemes

Problemes resolts d’equacions diferencials ordinàries i mètodes numèrics

    • Problemes resolts d'equacions diferencials ordinàries i mètodes numèrics.