Matemàtiques II

Objectius

L'assignatura Matem√†tiques 2 atendr√† a finalitats formatives generals, centrant els objectius a generar en els estudiants capacitats per a l'aprenentatge i a fomentar actituds de valoraci√≥ de la pot√®ncia i utilitat dels models i procediments matem√†tics per entendre, i per prendre decisions en el camp tecno-cient√≠fic. Les matem√†tiques tindran un paper d'instrument per a una millor comprensi√≥ de l'entorn tecnol√≤gic i cient√≠fic i per poder moure's en ell d'una manera m√©s aut√≤noma i creativa. El treball sistem√†tic i ordenat, la const√†ncia, l'aprofundiment en les interpretacions, la precisi√≥ en el raonament, l'abstracci√≥ - que s√≥n alguns dels car√†cters comuns de la feina en l'√†rea de les matem√†tiques - impregnaran el proc√©s d'ensenyament. Des d'un vessant general, l'estudiant haur√† de ser capa√ß, en el marc dels continguts de l'assignatura, d'exercitar raonament l√≤gic, desenvolupar pensament anal√≠tic, aplicar esperit cr√≠tic, argumentar amb m√®tode, comunicar amb rigor. En cursar amb prou aprofitament la mat√®ria, en l'√†rea de c√†lcul integral l'estudiant assolir√† conceptes fonamentals relatius a integrals, i alhora resoldr√† per m√®todes b√†sics exercicis vinculats a les aplicacions d'aquestes en el cas de funcions reals de variable real. En l'√†rea de les equacions diferencials, fonamentalment, la finalitat ser√† que l'estudiant treballi amb els aspectes pr√†ctics de la resoluci√≥ de les equacions diferencials ordin√†ries, tot prioritzant aplicacions en altres branques de la ci√®ncia i la t√®cnica. Pel que fa al tema de les equacions diferencials en derivades parcials, l'estudiant aconseguir√† tenir una breu visi√≥ del que s√≥n i del seu √ļs. En relaci√≥ al c√†lcul num√®ric, l'estudiant s'introduir√† en les t√®cniques num√®riques b√†siques i en l'√ļs de determinats m√®todes espec√≠fics. Pel que fa a l'√†rea de la programaci√≥ i aplicacions, durant el desenvolupament de l'assignatura l'estudiant practicar√† amb fulls de c√†lcul i programes espec√≠fics la resoluci√≥ de problemes matem√†tics de complexitat suficient per a que es faci imprescindible la utilitzaci√≥ d'aquestes eines inform√†tiques.


Objectius d'aprenentatge

CAPACITAT PER LA RESOLUCI√ď DE PROBLEMES NIVELL 1: L'estudiant ha de ser capa√ß de llegir correctament un enunciat, interpretar-lo correctament i relacionar-lo amb els continguts de l'assignatura per resoldre'l. Tamb√© ha de saber avaluar la coher√®ncia de la soluci√≥ obtinguda en quant a l'ordre de magnitud i les unitats.Coneixements bàsics sobre el us i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar a l'Enginyeria. Aptitut per aplicar els coneixements sobre: càlcul integral; equacions diferencials i en derivades parcials; métodes numérics, algorítmica numérica.