Sistemes de producció vegetal

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • El full de culti i el marge brut