Sistemes de producció vegetal

Sistema de qualificació

L'avaluaci√≥ global de l'assignatura es far√† tenint en compte les seg√ľents avaluacions parcials:

· CG: Avaluació de la competència genèrica "Expressió eficaç escrita", amb un pes del 10% de la qualificació final de l'assignatura, equivalent a la mitjana dels lliurables A1 i A3.

· N2: resultat de les dues proves individuals d'avaluació descrites a l'Activitat 2.

¬∑ N3: resultat de les activitats 3 a 5, avaluades a partir dels lliurables o q√ľestionaris demanats per cada activitat (20%, 45% i 35% A1, A3 i resta de lliurables, respectivament).Nota final = 0,1N1 + 0,65N2 + 0,25N3


Normes d'avaluació

· L'assistència i realització de les activitats proposades és obligatòria

· No realitzar alguna de les activitats proposades implica que la nota serà zero.

· Les tasques s'han de lliurar en el termini establert.