Geomàtica

Sistema de qualificació

N1: Proves individuals d'avaluació

N2: Pràctica d'aixecament topogràfic

N3: Replanteig

N4: Pràctica de Sig

N5: Pràctica de TeledeteccióNfinal= 0,4N1 + 0,25N2 + 0,05N3 + 0,15N4 + 0,15N5


Normes d'avaluació