Geomàtica

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓClasses teòriquesACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓProva individual a l'aula sobre els conceptes teòrics bàsics de l'assignatura i sobre resolució de problemes de geomàtica.ACTIVITAT 3: PRÀCTICA D'AIXECAMENT TOPOGRÀFICRealització d'un plànol topogràfic en grups de quatre persones. Es faran en 5 sessions de practiques de camp de 2 hores cadascuna.ACTIVITAT 4: REPLANTEIGRealització d'un replanteig topogràfic en grups de quatre persones. Es farà en una sessió de pràctiques de camp de 2 hores.ACTIVITAT 5: PRÀCTICA DE SIGEls alumnes hauran de fer un treball individual d'anàlisi SIG amb programari especialitzatACTIVITAT 6: PRÀCTICA DE TELEDETECCIÓEls alumnes hauran de fer un treball individual de teledetecció amb programari especialitzatACTIVITAT 7: CLASSES PRÀCTIQUES DE SIG I TELEDETECCIÓClasses en grup petit en aula informàtica, a on l'alumne aprendrà a realitzar operacions de SIG i teledetecció amb programari especialitzat