Biomassa per a usos no alimentaris

Pràctiques

Estimació del potencial de biomassa de l’agricultura i anàlisi de la qualitat de pèl∙let

    • Estimació del potencial de biomassa de l’agricultura i anàlisi de la qualitat de pèl∙let