Biomassa per a usos no alimentaris

Temari

INTRODUCCI√ď, DEFINICI√ď I ASPECTS GENERALS SOBRE LA BIOMASSAEn aquest contingut es presenten els usos no alimentaris de la biomassa. Es treballa:

La perspectiva hist√≤rica de l'√ļs de la biomassa per a energia i productes no alimentaris

El pes biomassa en energia primària i en productes no alimentaris

La definició reglamentària i normativa de la biomassa

La disponibilitat de terra i aigua per a la producció de biomassa

La conversió de l'energia solar en bioenergia per fotosíntesiFONTS DE BIOMASSA I LOG√ćSTICA PER AL SEU APROFITAMENTAquest contingut està dedicat a les fonts de biomassa i a la logística per al seu aprofitament. Es treballa

Les fonts de biomassa: natural (forestal, aquàtica, altres); cultivada, en funció del medi (agrícola, forestals i aquàtics) o tipus de producte, (oleaginós, midoner-sucrós i lignocel·lulòsic); residual (seca i humida)

Producció i logística per a l'aprofitament de la biomassa

La producció primària de biomassa

La logística per al seu aprofitament: els sistemes de collita, maquinària; el condicionament i el transport (bales, feixines, estelles, pèl·lets, serradures); l'emmagatzematgeAPLICACIONS ENERG√ąTIQUES DE LA BIOMASSAAquest contingut està dedicat a presentar la tecnologia i els processos de conversió de la biomassa per al seu aprofitament energètic. Es treballa:

Els processos de conversi√≥ de la biomassa en biocombustible: √ļs directe; f√≠sics, termoqu√≠mics, fisicoqu√≠mics, biol√≤gics

Els processos de conversió dels biocombustibles en calor, força motriu i electricitat, mitjançant combustió, co-combustió, gasificació, etc.: sòlids (llenya, briquetes, estelles, pél·lets, serradures, carbó vegetal, palles, etc.); líquids (bioetanol, biodiesel, etc.); gasos (biogàs, biohidrogen, bio-SNG, etc.)APLICACIONS INDUSTRIALS DE LA BIOMASSA I BIOPRODUCTESAquest contingut està dedicat a les aplicacions industrials de la biomassa i els bioproductes. Es treballa:

Processos per l'aprofitament de la biomassa (conversió de biomassa en bioproductes)

Productes i usos industrials: recursos (fibra, hidrats carboni, olis i greixos); aplicació (molècules, materials i altres) de la fibra (tèxtil, paper, construcció i compòsits) i dels hidrats de carboni (biopolimers, additius i altres productes)

Biorefineria: concepte i exemples propersDIMENSI√ď ECON√íMICA, SOCIAL I AMBIENTAL DE L'√öS NO ALIMENTARI DE LA BIOMASSAAquest contingut est√† dedicat a presentar i avaluar les implicacions econ√≤miques, socials i ambientals que comporta l'√ļs no alimentari de la biomassa. Es treballa:

Reglamentació

Impacte sobre alimentació i usos tradicionals de la biomassa

Balanç energètic i en gasos efecte hivernacle

Problemes, reptes i perspectives de l'√ļs no alimentari de la biomassa

Explotacions integrades energèticament