Construccions i càlcul d'estructures

Sistema de qualificació

Aquesta assignatura no es pot superar mitjançant un examen final ja que la presentació del projecte és obligatòria.

La nota final s'obtindr√† a partir del seg√ľent polinomi:

N1, N2 i N3 són les notes corresponents a les activitats 2, 3 i 4Nfinal= 0,45N1 + 0,05N2 + 0,50N3


Normes d'avaluació

Amb excepció del Projecte d'estructura, la resta d'activitats avaluables són individuals. No presentar alguna de les activitats suposa que la seva nota és un 0.

El projecte s'ha de lliurar dins del termini establert i sempre abans de l'examen final. Els retards en els lliuraments poden comportar una penalització en la nota si així ho estableix el mateix enunciat.