Construccions i càlcul d'estructures

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACI√ď TE√íRICAClasse d'explicació teòrica que segueix un recorregut temàtic segons el procediment habitual de comprovació d'una estructura. La durada de cada unitat no excedeix, en general, dels 30 minuts. Al final de cada unitat es planteja un exemple relacionat amb el tema.ACTIVITAT 4: PROJECTE D'ESTRUCTURALa millor manera d'assolir els coneixements necessaris per comprovar una estructura √©s plantejar el projecte de l'estructura d'una edificaci√≥ m√©s o menys real i comprovar-ne la idone√Įtat. L'exercici es defineix param√®tricament per que cada grup de 2 o 3 d'estudiants tingui una estructura √ļnica i personalitzada. La pr√†ctica es desenvolupa per temes al llarg de tot el quadrimestre i s'avalua evolutivament a cada sessi√≥ de pr√†ctiques en grup petit, de manera que els estudiants puguin recuperar resultats no adequats. Aquest projecte es valorar√† pel resultat final obtingut i el professor donar√† una nota √ļnica que els estudiants repartiran en funci√≥ de la seva aportaci√≥. No obstant aix√≤, el professor es reserva el dret a posar la nota que consideri si te dubtes raonables que el repartiment √©s incorrecte o si hi ha discrep√†ncia en el grup.

El lliurament de la pràctica és imprescindible per aprovar l'assignatura.ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACI√ďEs faran dues proves individuals, una a mig quadrimestre i un altre al final del quadrimestre. La primera prova incorpora els continguts dels apartats 1,2 i 3. La del final de quadrimestre comprèn els continguts dels apartats 1, 2, 3, 4 i 5, cosa que permet recuperar les notes dels apartats 1,2 i 3 de la primera prova.

Cada part quedarà avaluada de manera individual.ACTIVITAT 3: Q√úESTIONARIS MOODLEEls q√ľestionaris Moodle s√≥n conjunts de preguntes individualitzades que l'estudiant podr√† utilitzar de dues maneres diferents: 1- Els q√ľestionaris d'autoaprenentatge estaran a la seva disposici√≥ tant bon punt s'hagi tractat el tema corresponent. En aquesta opci√≥, el formulari presenta material de retroalimentaci√≥ per proporcionar ajuda a l'estudiant en l'assoliment dels continguts. 2- Els q√ľestionaris d'avaluaci√≥ que tindran lloc durant les sessions de grup petit en aula inform√†tica.