Construccions i càlcul d'estructures

Programari

Apunts de construccions i càlcul d'estructures

  • Carrega i salva programes BASIC per a la calculadora programable FX-880P
  • Dimensionat autom√†tic de perfils d'acer laminat, seccions de fusta i murs d'obra de f√†brica segons el CTE
  • Armat de seccions de formig√≥ a flexi√≥
  • C√†lcul higrot√®rmic de tancaments
  • Armat de seccions de formig√≥ a flexi√≥ composta i exviaxada
  • An√†lisi de p√≤rtics plans pel m√®tode matricial