Àlgebra

Objectius

Donar una àmplia base matemàtica a l'alumne, proporcionar-li les eines necessàries per a posteriors desenvolupaments en diverses matèries. Familiaritzar l'alumne amb el llenguatge, notació i raonament algèbric i matemàtic.


Objectius d'aprenentatge