Disseny electrònic assistit per ordinador (Versió 1)

Sistema de qualificació

Parcial (40%)+ Pràctiques (40%) + Treball final (20%).


Normes d'avaluació