Disseny electrònic assistit per ordinador (Versió 1)

Bibliografia docent

BàsicaTorres Portero, Manuel. Diseño e ingeniería electrónica asistida por ordenador en Protel. Madrid: Ra-ma, 1999. ISBN 84-7897-340-0 Troba'l a la bibliotecaVillar, E. [et al.]. VHDL: lenguaje estándar de diseño electrónico. Madrid: McGraw-Hill, 1998. ISBN 8448111966 Troba'l a la biblioteca