Disseny electrònic assistit per ordinador (Versió 1)

Temari

INTRODUCCI√ď.1. Visió general dels diferents àmbits d'aplicació del DEAO.

2. Objectius de l'assignatura.DISPOSITIUS LÒGICS PROGRAMABLES.1. CPLDs i FPGAs.

2. Aproximacions de programació: Esquematic, VHDL, LabVIEW.

3. LabVIEW, exemples aplicats.DISSENY DE PLAQUES DE CIRCUIT IMPR√ąS.1. Peculiaritats de disseny de PCBs.

2. Entrada d'esquemes elèctrics simbòlics i generació Netlist.

3. Realització del PCB i possibilitats de fabricació de la tarja.PRÀCTIQUES.1. Introducció a la LabVIEW.

2. Creació de projectes.

3. Treball amb numèrics.

4. Temporització.

5. Integració VHDL.

6. Sistema complet.