Matemàtiques per a l'enginyeria

Objectius

Oferir a l'alumne les eines matemàtiques bàsiques que necessita per un posterior aprofundiment en les assignatures especifiques de la titulació.


Objectius d'aprenentatge