Mètodes numèrics

Metodologia docent

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Objectiu: Introduir als alumnes en la utilització d'eines informàtiques per la resolució numèrica de problemes matemàtics. Applicació del MAPLE V al temari de l'assignatura.