Grup de recursos per a la didàctica de la química

Audiovisuals

Continguts genèrics de tota l'assignatura

   Tècniques bàsiques al laboratori

    • Mesura de volums
    • Medici√≥n de volumen
    • M√®todes volum√®trics: volumetries √†cid-base
    • Chemical reactions

   Tècniques avançades al laboratori

    • La cromatografia (I): cromatografia de capa prima
    • La cromatograf√≠a (I): cromatograf√≠a de capa fina
    • Chromatography (I): thin layer chromatography
    • La cromatografia (II): cromatografia de gasos/espectrometria de masses
    • La cromatograf√≠a (II): cromatograf√≠a de gases/espectrometr√≠a de masas
    • Chromatography (II): gas chromatography/mass spechtrometry

   Seguretat al laboratori

    • S01. Normas generales de seguridad en el laboratorio
    • S01. Normes generals de seguretat al laboratori
    • S02. Emmagatzematge de productes qu√≠mics al laboratori