Grup de recursos per a la didàctica de la química

Audiovisuals

Apunts

    • Espectroscopia de infrarrojo
    • Espectroscop√≠a d'infraroig
    • Infrared spectroscopy

   Tècniques bàsiques al laboratori

    • La centrifugaci√≥
    • La centrifugaci√≥n
    • Centrifugation
    • La destil¬∑laci√≥
    • La destilaci√≥n
    • Distillation
    • La extracci√≥n
    • Extraction
    • La filtraci√≥
    • La filtraci√≥n
    • Filtration
    • Mesura de massa
    • Medici√≥n de masa
    • Mesura de volums
    • Medici√≥n de volumen
    • M√®todes volum√®trics: volumetries √†cid-base
    • M√©todos volum√©tricos: volumetr√≠as √°cido-base
    • Preparaci√≥ de dissolucions
    • Preparaci√≥n de disoluciones
    • Les reaccions qu√≠miques
    • Las reacciones qu√≠micas
    • Chemical reactions

   Tècniques avançades al laboratori

    • La cromatografia (I): cromatografia de capa prima
    • La cromatograf√≠a (I): cromatograf√≠a de capa fina
    • Chromatography (I): thin layer chromatography
    • La cromatografia (II): cromatografia de gasos/espectrometria de masses
    • La cromatograf√≠a (II): cromatograf√≠a de gases/espectrometr√≠a de masas
    • Chromatography (II): gas chromatography/mass spechtrometry

   Seguretat al laboratori

    • S01. Normas generales de seguridad en el laboratorio
    • S01. Normes generals de seguretat al laboratori
    • S02. Almacenamiento de productes qu√≠micos en el laboratorio
    • S02. Emmagatzematge de productes qu√≠mics al laboratori
    • S03. Manipulaci√≥ de productes qu√≠mics al laboratori
    • S03. Manipulaci√≥n de productos qu√≠micos en el laboratorio
    • S04. Gesti√≥ de residus qu√≠mics al laboratori (I): classificaci√≥ de residus
    • S04. Gesti√≥n de residuos qu√≠micos en el laboratorio (I): clasificaci√≥n de residuos
    • S05. Gesti√≥ de residus qu√≠mics al laboratori (II): manipulaci√≥ de residus
    • S05. Gesti√≥n de residuos qu√≠micos en el laboratorio (II): manipulaci√≥n de residuos
    • S06. Actuaciones en caso de emergencia en el laboratorio
    • S06. Actuacions en cas d'emerg√®ncia al laboratori