TOSCA Taller de solucions constructives

Treballs d'estudiants

Materials

  • La finestra indiscreta
  • La finestra indiscreta
  • Ventana adaptable
  • La metamorfosis
  • La finestra dinàmica
  • La finestra: captar energia
  • La finestra, control de la llum
  • La finestra de càrrega
  • Mecano, habitatge
  • Customitza
  • La máscara urbana. Raquel Núñez, Eszter Hámori
  • Finestra Liceu
  • Puzzle: ventana multiprogramatica