Fonts de documentació per al recolzament a l'elecció de sistemes constructius prefabricats en els projectes

Apunts

Bases de dades de la construcció

    • Bases de dades de la construcció
    • Sessió en power point sobre les bases de dades de la construcció

Normativa i legislació

    • Bases de dades de Normativa i legislació
    • Sessió de Normativa i Legislació adreçada als alumnes de l'assignatura del professor Rafael Irigoyen, "Fonts de documentació per al recolzament a l'elecció de sistemes constructius prefabricats en els Projectes"