Les radiacions ionitzants. La seva utilització i risc

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Dades de l'assignatura

Curs:
2007-08
Codi de l'assignatura:
50931
Tipus d'assignatura:
Assignatura de lliure elecció
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39706