Les radiacions ionitzants. La seva utilització i risc

Bibliografia docent

BàsicaORTEGA, X., JORBA, J. LAS RADIACIONES IONIZANTES: APLICACIONES Y RIESGOS. UPC, 1994.ComplementariaJORBA, J; POCH, A. Y CALVI√ĎO, F. FISICA NUCLEAR. PROBLEMES I MATERIALS DIDACTICS. UPC, 1996.