Mali. Ordenació del territori, sostenibilitat i paisatge