Empresa

Apunts

Tema 6. Direcció de persones: Selecció; orientació; ubicació; formació; valoració del lloc de treball; avaluació del treball; remuneració; promoció i motivació.

    • Direcció de persones