Empresa

Objectius

Objectius Generals Que l'estudiantat conegui què és una empresa, quins tipus existeixen, com s'estructura i organitza, amb quins problemes s'enfronten i quins són els criteris i recursos per a la la seua direcció i optimització del seu funcionament. Que els estudiants coneguin l'entorn social, econòmic, legal, financer, tecnològic, i competitiu en que les empreses desenvolupen la seva activitat i el rol que juguen. Que els estudiants coneguin els aspectes fonamentals de la vigilància tecnològica, definició de l'estratègia, gestió del coneixement i innovació en l'empresa. Desenvolupar competències d'observació, anàlisi, detecció d'oportunitats, solució de problemes, gestió del canvi, lideratge i comunicació. Desenrotllar competències de treball en grup basant-se en els paradigmes de la "nova" Societat de la Informació i el Coneixement Objectius específics Tema 1: introduir el concepte d'empresa i de la seva direcció. Tema 2. Analitzar l'entorn en què actua l'empresa. Tema 3. Introducció de conceptes de microeconomia. Tema 4. Conèixer les bases de la gestió comercial. Tema 5. Conèixer les bases de l'àrea funcional de producció. Tema 6. Conèixer com es gestiona el capital humà en una organització. Temes 7 i 8. Introduir l'alumne en les decisions econòmiques i financeres. Tema 9. Conèixer els conceptes de cultura, estratègia, direcció, lideratge i desenvolupament de competències en aquests aspectes. Tema 10: donar coneixements i competències de gestió de la innovació.


Objectius d'aprenentatge

EMPRENEDORIA I INNOVACI√ď - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements b√†sics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les t√®cniques, tant de generaci√≥ d'idees com de gesti√≥, que permetin resoldre problemes coneguts i generar oportunitats.