Empresa

Temari

Tema 1. L'Empresa: Concepte d'empresa; tipus d'empresa; objectius; estructura funcional i organitzativa; gestió de recursos escassos Tema 2. L'entorn de l'empresa: Sistema econòmic. Principals institucions, agents econòmics i socials Tema 3. El mercat: Mercat i estructura competitiva; oferta i demanda; elasticitat Tema 4. Gestió comercial: màrqueting i vendes Tema 5. Funció producció: Concepte de producció; gestió de compres i logística d'aprovisionament. Sistemes de gestió de la qualitat Tema 6. Direcció de persones: Selecció; orientació; ubicació; formació; valoració del lloc de treball; avaluació del treball; remuneració; promoció i motivació. Tema 7. Gestió econòmica i financera: Estructura econòmica i financera; compte de resultats; previsió de tresoreria i anàlisi d'inversions. Tema 8. Anàlisi de Balanços: Estudi de ràtios. Exercici pràctic Tema 9. La funció de direcció: Cultura; lideratge; pensament estratègic; definició de l'estratègia; disseny de l'organització; sistemes d'informació i control de gestió Tema 10: Internacionalització i globalització: innovació i competitivitat; sistema d'innovació; Gestió del coneixement i de la innovació; estratègies d'innovació; comerç internacional