Estadística

Exercicis/Problemes

Problemes resolts d'Estadística

    • Estadística: Problemes resolts
    • Contingut: 1 Probabilitat 2 Combinatòria 3 Models de probabilitat discrets 4 Models de probabilitat continus 5 Mostreig 6 Estimadors 7 Intervals de confiança 8 Contrast d'Hipòtesi 9 Exàmens 10 Bibliogra fia