FĂ­sica I: fonaments de mecĂ nica

PrĂ ctiques

Continguts genèrics de tota l'assignatura

    • Ones en una corda