Física I: fonaments de mecànica

Exercicis/Problemes

Col·leccions de problemes

  • Introducció
  • Cinemàtica
  • Dinàmica
  • Energia
  • Sistemes partícules
  • Sòlid rígid
  • Oscil·lacions i ones

Col·leccions de problemes tipus test

  • Introducció
  • Cinemàtica
  • Dinàmica
  • Energia
  • Sistemes partícules
  • Sòlid rígid
  • Oscil·lacions i ones