Àlgebra i càlcul multivariable

Ikhouane, Fayçal

Dades de l'assignatura

Curs:
2014-15
Idioma d'impartició:
CAT, CAS, ANG
Codi de l'assignatura:
820008
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39727