Àlgebra i càlcul multivariable

Sistema de qualificació

Proves Parcials: realització de dos exàmens parcials, P1 amb pes 40% i P2 amb pes 35%.

Laboratori: 10%

Competència Genèrica: 5%

Problemes/Controls/Treballs: 10%L'avaluació es durà a terme mitjançant la valoració per part del professor/a. Els estudiants poden superar l'assignatura amb l'avaluació continuada a partir dels controls parcials (Setmanes 9 i 15) i la realització d'exercicis i pràctiques. La fórmula queda en aquest cas:P1*40% + P2*35% +Lab. *10% + CG*5% + Treball*10%

En cas de no superar l'avaluaci√≥ cont√≠nua, es plantejar√† un examen final d'un pes m√†xim del 40%, seguint la seg√ľent f√≥rmula:P1*20% + P2*15% +Lab. *10% + CG*5% + Treball*10% + Final*40%


Normes d'avaluació