Àlgebra i càlcul multivariable

Objectius

Tema 1: Identificar i caracteritzar els espais i subespaios vectorials i manipular vectors. Temes 2 i 3: Caracteritzar funcions de v√†ries variables aprufundint en els conceptes i m√®todes del c√†lcul de v√†ries variables. Tema 4: Assimilar el concepte d'integral m√ļltiple i utilizar-lo en aplicacions de la ci√®ncia i enginyeria. Tema 5: Utilitzar les eines de l'an√†lisi vectorial per a la seva aplicaci√≥ en teoria de camps.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que es plantegen en l'àmbit de l'enginyeria. Aptitud per aplicar-hi els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i amb derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.