Modelització i control de sistemes biomèdics

Metodologia docent

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 15%, l'aprenentatge basat en projectes en un 35% i el treball en grups en un 50%. Tota l'assignatura es desenvoluparà en un laboratori informàtic.